پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

فهرست مطالب:
کلیات
روشهای زایمان
دستورالعمل کدگذاری زایمانهای طبیعی
دستورالعمل کدگذاری سزارین
انواع سقطها
دستورالعمل کدگذاری سقطها
دستورالعمل کدگذاری صدمات بیماران باردار
دستورالعمل کدگذاری بیماریها و علائم همراه در زمان بارداری
دستورالعمل کدگذاری اقدامات مرتبط بااین فصل

هدف این دوره:
یاد آوری مطالب مربوط به کدگذاری زنان و زایمان
ارائه اطلاعات صحیح علمی به محققان
دستیابی به منابع و مطالب اطلاعاتی بیماریهای زنان و زایمان
افزایش دقت در طبقه بندی بیماریهای زنان و زایمان
فصل پانزدهم کتابICD-10 دربرگیرنده کدهای حاملگی،زایمان ودوره بعد از آن(دوره نفاسی) میباشد.
pregnancy childbirth and the puerperium
این فصل شامل بلوکهای زیر است:
o00-o08 حاملگی هایی که با سقط خاتمه پذیرفته باشد.
o10-o16ورم،وجود پروتئین در ادرارواختلالات فشار خون در دوران حاملگی،زایمان ونفاسی
o20-o2سایراختلالات مادران که غالبا در ارتباط با حاملگی است.

 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: